Ποιοι είμαστε

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε από Δραμινούς εκτροφείς το 2012 που δραστηριοποιούνταν σε άλλους συλλόγους και αναγνωρίστηκε επίσημα από το Πρωτοδικείο Δράμας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» (σε συντομία «ΕΦΩΠ»).

Σκοποί της «ΕΦΩΠ» είναι:

  • Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος για την απόκτηση και εκτροφή ωδικών πτηνών.
  • Η διεύρυνση των γνώσεων των μελών της και του ευρύτερου κοινού για τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εκτροφής των ωδικών πτηνών.
  • Η διάδοση της μεθοδολογίας της συστηματικής εκτροφής, της σωστής διαχείρισης, της διατροφής, της αναπαραγωγής και της ορθολογικής αντιμετώπισης των ασθενειών στους νέους εκτροφείς.
  • Η συνεχής βελτίωση των μεθόδων εκτροφής των ωδικών πτηνών.
  • Στα πλαίσια αυτά διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων από εκτροφείς και αναγνωρισμένους κριτές του είδους, Έλληνες και ξένους με σκοπό την σωστή κατάρτιση των μελών μας.
  • Η δραστηριοποίηση σε όλους τους σχετικούς με την εκτροφή πτηνών τομείς, πάντοτε με γνώμονα την αγάπη προς τα πτηνά και την προστασία τους.
  • Η εκπροσώπηση των μελών σε ομοειδείς οργανισμούς ή ενώσεις και η συμμετοχή στις δραστηριότητές τους.
  • Η διοργάνωση στα τέλη κάθε χρόνου διαγωνισμών και εκθέσεων που αποτελούν το κορυφαίο τοπικό γεγονός της αναπαραγωγικής χρονιάς και η βράβευση των καλύτερων αποτελεσμάτων εκτροφής από αναγνωρισμένους κριτές του αντικειμένου για τους εκτροφείς μέλη του συλλόγου και άλλα μέλη της Ομοσπονδίας που επιθυμούν να λάβουν μέρος.

 

Please follow and like us: