Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαυρίδης Ελευθέριος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τομπαΐδης Μιχαήλ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σαχινίδης Παναγιώτης

ΤΑΜΙΑΣ: Τσακαλίδης Δημήτριος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τοκμακτσής Ιωάννης