ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαυρίδης Ελευθέριος

      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τομπαΐδης Μιχαήλ

      ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σαχινίδης Παναγιώτης

      ΤΑΜΙΑΣ: Τσακαλίδης Δημήτριος

      ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τοκμακτσής Ιωάννης

Please follow and like us: